RASPORED GRUPNIH PROGRAMA

VELIKA DVORANA

Raspored vrijedi od 5.10.2020.

TERMINI PONEDJELJAK SRIJEDA PETAK
06:45 Active Morning Active Morning Active Morning
09:00 MyZone MyZone MyZone
16:30 Pilates Pilates Pilates
17:30 Afterwork Total Body Afterwork Total Body Afterwork Total Body
18:30 MyZone MyZone MyZone
19:30 Fat Burning Fat Burning Fat Burning
TERMINI UTORAK ČETVRTAK SUBOTA
10:00     Get Fit Workout
17:00 Medicinska Gimnastika Medicinska Gimnastika  
17:30 Get Fit Workout Get Fit Workout  
18:30 Box Workout Box Workout  
20:00 Zumba Zumba  

Svi satovi traju 55 min.